اصول مدیریت پروژه و عملیات اجرایی پروژه شرکت بر این اساس است:

اجرا وتکمیل پروژه در زمان مقرر شده

نظارت مستقیم بر روی کیفیت کار های انجام شده

پیگیری میزان پیشرفت پروژه و تنظیم دقیق انحرافات پروژه

ارتباط روشن و شفاف با تمام شرکای تجاری شرکت

سال ها تجربه در بخش صنعت و معدن، در امور اکتشاف و استخراج معادن، خردایش، دانه بندی و فرآوری مواد معدنی

تهیه جدول زمانی و مدیریت منابع برای رسیدن به اهداف پروژه کارفرما

شرکت صنعتی معدنی عمرانی تاشک کانساران به عنوان یه شرکت فعال در بخش صنعت و معدن، در امور اکتشاف و استخراج معادن، خردایش، دانه بندی و فرآوری مواد معدنی فعالیت می نماید و بهبود مستمر در کلیه فعالیت ها و فرایند های سازمانی ، به منظور تامین رضایت تمامی ذینفعان سازمان ، توام با تامین سلامتی و ایمنی سرمایه انسانی را هدف اصلی خویش قرار داده و تمامی منابع سازمان را برای تحقق این اهداف به کار میگیرد.

چشم انداز

همیشه در جایگاه یک پیمانکار قابل احترام و مطمئن باشیم و پروژه های خود را فراتر از حد انتظار مشتریان انجام دهیم.

ماموریت

ماموریت ما دستیابی به پروژهای معدنی با یک قیمت رقابتی، ایجاد یک فضای همکاری مطمئن وقابل اطمینان و انجام پروژه در یک بازه زمانی معقول و تحویل پروژه با کیفیتی رضایت بخش و قابل قبول است.

رضایت

به منظور تامین رضایت تمامی ذینفعان سازمان ، توام با تامین سلامتی و ایمنی سرمایه انسانی را هدف اصلی خویش قرار داده و تمامی منابع سازمان را برای تحقق این اهداف به کار میگیرد

© کپی رایت - شرکت صنعتی معدنی عمرانی تاشک کانساران یزد