شرکت صنعتی معدنی عمرانی تاشک کانساران به عنوان یه شرکت فعال در بخش صنعت و معدن، در امور اکتشاف و استخراج معادن، خردایش، دانه بندی و فرآوری مواد معدنی فعالیت می نماید.

ما به تمامی پروژه های خود افتخار می کنیم و این نتایج افتخار آمیز نتیجه همکاری با یک تیم از افراد با تجربه و متخصص است.

برنامه ریزی & توسعه

توسعه توانمدی های سازمان در تامین و به کارگیری زیرساخت های لازم

رضایتمندی

تلاش در جهت افزایش رضایتمندی تماس ذینفعان سازمان

نیروی انسانی

توانمدسازی و توسعه مهارت های سرمایه انسانی

ایمنی پروژه ها

توسعه فرهنگ ایمنی، بهداشت و پاسداشت محیط زیست در بین کارکنان و سایر ذینفعان

کنترل ریسک

کنترل ریسک های شرکت به منظور کاهش خطراط ایمنی وبهداشت حرفه  ای

شرکت صنعتی معدنی عمرانی تاشک کانساران یزد

رعایت قوانین و ضوابط

رعایت کلیه قوانین و ضوابط اعلام شده توسط مراکز نظارتی

اصول مدیریت پروژه و عملیات اجرایی پروژه شرکت بر این اساس است:

تهیه جدول زمانی و مدیریت منابع برای رسیدن به اهداف پروژه کارفرما

ارتباط روشن و شفاف با تمام شرکای تجاری شرکت

پیگیری میزان پیشرفت پروژه و تنظیم دقیق انحرافات پروژه

نظارت مستقیم بر روی کیفیت کار های انجام شده

16 سال تجربه در بخش صنعت و معدن، در امور اکتشاف و استخراج معادن، خردایش، دانه بندی و فرآوری مواد معدنی

اجرا وتکمیل پروژه در زمان مقرر شده

پروژه های بزرگ

مشتریان & همکاران

شرکت صنعتی معدنی شهداب یزد

© کپی رایت - شرکت صنعتی معدنی عمرانی تاشک کانساران یزد